Trường TH&THCS số 1 Tả Phời tiền thân là trường PTCS Tả Phời được thành lập năm 2003 xây dựng trên địa phận thôn Pèng, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.